Informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Chorzelach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 209 poz. 1315 z późniejszymi zmianami) do wysokości 100.000 EURO.

źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Szczegółowe informacje

na temat BFG można znaleźć na stronie internetowej  www.bfg.pl