BANK WCZORAJ…

Początki bankowości spółdzielczej w gminie Chorzele śmiało można datować na okres dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie Chorzelach i okolicznych miejscowościach powstawały kasy oszczędnościowe, propagowane przez pioniera polskiej spółdzielczości – Franciszka Stefczyka. W całym regionie zakładano ponadto Kółka Rolnicze, które także zajmowały się finansowym wspieraniem działań na rzecz poprawy rolnictwa. 

Datą przełomową w rozwoju bankowości spółdzielczej w Chorzelach jest 3 lipca 1950 roku, kiedy to opracowano statut przyszłej Gminnej Kasy Spółdzielczej. Pod statutem podpisało się 11 mieszkańców gminy: W. Zembrzuski, Wł. Kłosiński, H. Kolebacz, J. Sidwa, Fr. Lichtensztejn, W. Bruździak, S. Kołaczkowski, J. Rudziński, H. Zembek, H. Kwiatek i St. Cichowski. W ten sposób położono kamień węgielny pod Bank Spółdzielczy w Chorzelach.

W dniu 19 października 1950 roku Sąd Okręgowy w Mławie wydaje postanowienie o rejestracji (pod numerem 222) GMINNEJ KASY SPÓŁDZIELCZEJ W CHORZELACH. Ta oficjalnie rozpoczyna swoją działalność 1 listopada tego roku.


Początkowo Gminna Kasa Spółdzielcza w Chorzelach nie miała własnej siedziby. Od maja 1952 roku jej siedzibą staje się kamienica u zbiegu ul. Grunwaldzkiej i Zarębskiej. Wynajęto tu dwa pokoje o łącznym metrażu 40 m2. Ale Kasa rozwija się dynamicznie. Już dwa lata później w rejonie Chorzel działają cztery punkty kasowe: w Krzynowłodze Wielkiej, Janowie, Zarębach i Duczyminie. W 1956 roku zmieniono nazwę instytucji na Kasę Spółdzielczą w Chorzelach, a w 1962 roku sąd zastrzegł w rejestrze nazwę BANK SPÓŁDZIELCZY W CHORZELACH. Ta nazwa funkcjonuje do dziś.

W 1965 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby Banku. Budowa trwała 4 lata i w dniu 30 października 1969 roku pracownicy przyjęli pierwszych klientów w nowym budynku, przy ul. Żabia 1. Tu mieści się siedziba BS Chorzele do dnia dzisiejszego. W 1981 roku zdecydowano o rozbudowie budynku, tak by był on przystosowany do obsługi większej liczby klientów. W 2006 roku budynek gruntowni odnowiono.


..DZIŚ..

Zmiany polityczne w kraju po 1989 roku pociągnęły za sobą osłabienie polskiej spółdzielczości bankowej. W tym okresie wiele Banków musiało ogłosić upadłość bądź łączyć się z większymi jednostkami. BS w Chorzelach wyszedł jednak z tego obronną ręką. Utrzymał stan posiadania, który w następnych latach systematycznie powiększał. Jednocześnie znacząco zmienił się sposób działania Banku, który z kasy oszczędnościowo-kredytowej przekształcił się w nowoczesną jednostkę oferującą całą gamę usług bankowych, oferowanych w większych jednostkach.

W ostatnich latach Bank Spółdzielczy w Chorzelach osiągał znakomite wyniki finansowe. Dowodem tego jest uznanie ze strony Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. W 2007 roku BS Chorzele zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich Banków Spółdzielczych o sumie bilansowej 25-50 mln zł.

Od samego początku nasz Bank realizuje także naczelne przykazania spółdzielczości, które głoszą zasadę solidaryzmu i zrównoważonego rozwoju. Takie postępowanie władz Banku nie zmieniło się mimo zmiany warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych, mimo zmiany władz zarządzających Bankiem. Bo – jak mówi ks. Stanisław Staszic – „Szczęśliwość większej części obywatelów jest dobrem publicznym”.


..JUTRO

Ale Bank Spółdzielczy to nie tylko chlubna przeszłość i stabilna teraźniejszość.

To także znakomite perspektywy. Właśnie rozpoczyna się nowy etap działalności tej placówki – poszerzenie oferty o bankowość internetową. Dzięki temu Bank może być jeszcze bliżej swoich klientów. Dzięki temu to Bank będzie „odwiedzał” klienta w domu, a nie odwrotnie. Bankowość internetowa to przyszłość i my tę przyszłość oferujemy swoim klientom już dziś. To jednak nie wszystko. Wciąż rozszerzamy swoją ofertę usług bankowych. Dzięki temu dziś naszymi klientami są nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy i duże firmy. Zapewniamy obsługę finansową Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. Wyciągamy jednak również pomocną dłoń do najmłodszych – studentów, a wkrótce także młodzieży licealnej. Tak by Bank Spółdzielczy w Chorzelach mógł być bankiem rodzinnym – dla wszystkich.

W marcu uruchomiliśmy NOWY PUNKT OBSŁUGI KLIENTA w centralnej części miasta. Dzięki temu klienci jeszcze łatwiej będą mogli skorzystać z naszych usług. Korzystne godziny otwarcia zapewnią dostęp do środków także osobom, które później kończą pracę. Wszystko to z myślą o naszych klientach – bo ich dobro jest dla nas najważniejsze.