W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.
Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy
podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy
ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie
WIRON.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowego wskaźnika WIRON.

Informacje dotyczące WIRON [plik w formacie PDF]