Bank Spółdzielczy w Chorzelach od marca 2008 r., współpracuje z Concordia Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital S.A.

Klienci Banku Spółdzielczego  w Chorzelach mogą skorzystać z następujących produktów ubezpieczeniowych:

  1. Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia maszyn rolniczych agro casco (dokumenty do pobrania):

Ubezpieczenia domów i mieszkań oraz nieruchomości w budowie, nieruchomości (dokumenty do pobrania)

Ubezpieczenia budynków i budowli

2. Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie powiązane z kredytem w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym i rachunku bieżącym,

Ubezpieczenie na z kredytami spłacanymi w ratach,