30 lipca 2021 r. nastąpiło połączenie Concordii Polska T.U. S.A. i Generali T.U. S.A. W efekcie Generali wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki Concordii Polska T.U. S.A., a tym samym stało się stroną umów ubezpieczenia zawartych przez Concordia Polska T.U. S.A.
Limes Bank Spółdzielczy posiada w swojej ofercie następujące produkty ubezpieczeniowe dedykowane klientom indywidualnym, które Klient może nabyć za pośrednictwem Banku:

 1. Ubezpieczenia majątkowe:
  a) Ubezpieczenie maszyn rolniczych (dokumenty do pobrania):
  Karta Produktu Generali Agro Ekspert;
  b) Ubezpieczenie interesu majątkowego, kredytu (dokumenty do pobrania):
  Karta produktu Generali Agro Firma;
  Karta Produktu Generali Gospodarstwo Rolne;
  c) Ubezpieczenie samochodu (dokumenty do pobrania):
  Karta produktu Generali Auto;
 2. Ubezpieczenia na życie i powiązane z kredytem:
  a) Ubezpieczenie powiązane z kredytem (dokumenty do pobrania):
  Karta produktu Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii;
  Karta produktu Generali Mój Dom;
  Karta produktu Życie Komfort;
  b) Ubezpieczenie na życie i nie powiązane z kredytem (dokumenty do pobrania):
  Karta produktu ubezpieczenie na życie, z myślą o życiu Plus;
  Karta produktu NNW Indywidualne;
  Karta produktu Grupowe Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
  Karta produktu Bezpieczna Szkoła;
  c) Ubezpieczenie osób udających się w podróż zagraniczną (dokumenty do pobrania):
  Karta produktu Generali Turysta.
  Zawarcie umowy ubezpieczeniowej jest możliwe w Centrali oraz Placówkach Limes Banku Spółdzielczego. Klienci Limes Banku Spółdzielczego mogą skorzystać z ww. produktów ubezpieczeniowych.