Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), Limes Bank Spółdzielczy informuję, iż:
Inspektorem ochrony danych w Limes Banku Spółdzielczym jest Pani Lena Szymaniak, dostępna pod adresem: iod@limesbank.pl, tel.+48  29 75 15 019.