Zarząd:

 1. Aleksandra Wiśnicka – Prezes Zarządu,
 2. Anna Kosak –Orzoł – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych.
 3. Bożena Grabowska – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych

Rada Nadzorcza kadencja 2018-2022:

 1. Kazimierz Orłowski – Przewodniczący,
 2. Jak Erynk – Zastępca Przewodniczącego,
 3. Stanisław Maluchnik – Sekretarz
 4. Janusz Cichowski – Członek,
 5. Tadeusz Dziliński – Członek,
 6. Andrzej Kostrzewa – Członek,
 7. Jan Sęndrowski – Członek,
 8. Wiesław Siperek – Członek,
 9. Jerzy Szyszka – Członek

Komitet Audytu:

 1. Andrzej Kostrzewa – Przewodniczący,
 2. Kazimierz Orłowski – Członek,
 3. Wiesław Siperek – Członek