Zarząd:

 1. Aleksandra Wiśnicka – Prezes Zarządu,
 2. Anna Kosak –Orzoł – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych.
 3. Bożena Grabowska – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo – księgowych

Rada Nadzorcza kadencja 2022-2026:

 1. Jan Erynk – Przewodniczący
 2. Kazimierz Orłowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stanisław Maluchnik – Sekretarz
 4. Janusz Cichowski – Członek
 5. Tadeusz Dziliński – Członek
 6. Andrzej Kostrzewa – Członek
 7. Jan Sęndrowski – Członek
 8. Krzysztof Sosnowski – Członek
 9. Jerzy Szyszka – Członek

Komitet Audytu:

 1. Kazimierz Orłowski – Przewodniczący
 2. Andrzej Kostrzewa – Członek
 3. Krzysztof Sosnowski – Członek