Płatności krajowe

Płatności krajowe w PLN są realizowane w systemie ELIXIR od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem sesji rozliczeniowych systemu. W ramach rozliczeń ELIXIR są wykonywane w szczególności płatności na rzecz ZUS, organów podatkowych oraz polecenia zapłaty.

Przelewy Natychmiastowe

Klienci Limes Banku Spółdzielczego mogą korzystać z usługi przelewów natychmiastowych i w ciągu zaledwie kilku sekund przelewać pieniądze ze swojego konta na dowolny rachunek w banku, który jest uczestnikiem systemu.

Limit pojedynczej transakcji wynosi 2 tys. zł. Z rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Przelewy natychmiastowe można realizować w placówce banku oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej IB i IBF 7 dni w tygodniu.  Wykaz banków uczestniczących w systemie przelewów natychmiastowych.

Sorbnet

należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.

Kwota dokonywanego przelewu  nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy klientami indywidualnymi.

Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane SORBNET.

Uczestnikami systemu SORBNET są:

•instytucje rozliczeniowe (KIR, KDPW)

•centrale banków komercyjnych,

•zrzeszenia banków spółdzielczych

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce banku, za pośrednictwem bankowości internetowej – zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w Limes Banku Spółdzielczym.

Split Payment

Z dniem 1 lipca 2018 r. obowiązuje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

Limes Bank Spółdzielczy ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT.

Limes Bank Spółdzielczy automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

UWAGA: Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Limes Banku Spółdzielczego mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

1.dotychczasowym sposobem,

2.wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT w Limes Banku Spółdzielczym:

1.otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,

2.bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Limes Bankiem Spółdzielczym,

3.bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,

4.w PLN.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

1.przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

1) numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

2) numeru NIP kontrahenta,

3) kwoty brutto faktury,

4) kwoty VAT,

2.realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT),

3.bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

1.przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,

2.przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,

3.zapłata VAT do Urzędu Skarbowego,

4.wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.

Split-Payment folder do pobrania pod linkiem: https://www.bankbps.pl/__data/assets/pdf_file/0003/318558/Split-payment-ksiazeczka_www.pdf

Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Limes Banku Spółdzielczym.

Oferujemy następujące typy przelewów:

•przelew SEPA

•polecenie wypłaty

Płatności realizujemy w 12 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski).

Przy kwotach od równowartości 20 000 zł oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.

Kod BIC (SWIFT) Limes Banku Spółdzielczego – POLUPLPR.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

•waluta transakcji EUR,

•zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,

•koszty „SHA”,

•tryb realizacji standardowy,

•nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, •bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).