Zastrzeganie kart płatniczych:
Jeśli zgubiłeś, straciłeś kartę płatniczą, nie ryzykuj – dokonaj zastrzeżenia.
Możesz to zrobić:

  1. telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A. +48 86 215 50 00;
  2. osobiście w Limes Banku Spółdzielczym;
  3. za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  4. za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart 828 828 828.