Poniższy dokument PDF zawiera zestawienie godzin granicznych dla poszczególnych typów przelewów