Informacja o trybie zgłaszania reklamacji [plik PDF]

Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych przekazanych na niewłaściwy rachunek [plik PDF]