Polityki w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

2022 r.

1. Oświadczenie z Ładu korporacyjnego wraz z wynikami oceny

2021 r.

1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanychoswiadczenie_Zarzadu_ZLK

2. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego