Limes Bank Spółdzielczy, w celu zabezpieczenia kredytu, może prosić Państwa o przedstawienie polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia powinna spełniać minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, opisane w dokumencie, który możesz pobrać poniżej, a zakład ubezpieczeń udzielający ochrony powinien znajdować się na Liście zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank dostępnej TUTAJ.

Do pobrania: