Kredyt CSK

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z linii kredytowej MRcsk zyskujesz:

•wysoką kwotę kredytu – nawet do 5 mln zł

•niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych

•długi okres kredytowania – do 15 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego

•pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 20 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:

◦I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji

◦II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu

Kredyty inwestycyjne

Linii RR

Kredyt na inwestycje  w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym z linii kredytowej RR, zyskujesz:

•możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym  związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej

•wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:

◦gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł

◦działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do kwoty 8 mln zł

•długi okres kredytowania – do 15 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego

•atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

Linii Z

Kredyt na zakup użytków rolnych, to szansa na rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na zakup użytków rolnych z linii kredytowej Z, zyskujesz:

•możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej

•wysoką kwotę kredytu, stanowiącą 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł

•długi okres kredytowania – do 15 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej

•atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

Linii PR

Kredyt na inwestycje  w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie prowadzonej działalności przetwórczej oraz na udział w transformacji własnościowej sektora przetwórstwa rolnego.

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów z linii kredytowej PR, zyskujesz:

•możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym  związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów

•wysoką kwotę kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 16 mln zł lub na zakup akcji/udziałów – 80% ich wartości, w zależności od nabywcy do 5 mln zł lub 4 mln zł

•długi okres kredytowania – do 15 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego

•atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR,

Kredyty klęskowe

Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą

Linii K01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K01, zyskujesz:

•możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę;

•wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:

◦gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł,

◦działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł;

•długi okres kredytowania – do 15 lat;

•okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat;

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;

•atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% – w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Linii K02

Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód, to szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej K02, zyskujesz:

•możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę;

•wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:

◦gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł,

◦działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł;

•okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód;

•okres karencji w spłacie kredytu – do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;

•atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% – w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Linii DK01

Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód, to szansa dla dużych przedsiębiorstw.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK01, zyskujesz:

•możliwość odtworzenia środków trwałych zniszczonych w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę;

•wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:

◦gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł,

◦działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł;

•długi okres kredytowania – do 15 lat;

•okres karencji w spłacie kredytu – do 2 lat;

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;

•atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% – w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.

Linii DK02

Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw.

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK02, zyskujesz:

•możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę;

•wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:

◦gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł,

◦działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł,

•okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód;

•okres karencji w spłacie kredytu – do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód;

•terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;

•atrakcyjne oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę w wysokości nawet 0,5% – w przypadku posiadanego ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód.