Zapraszamy do korzystania Aplikacji Mobilnej Nasz Bank dostępnej w sklepie Google Play (urządzenia z system Android) i AppStore (urządzenia z systemem iOS)

Funkcje aplikacji Nasz Bank:

– przegląd stanu środków na rachunkach bankowych,
– dostęp do historii wykonanych operacji,
– dostęp do informacji o kredytach, lokatach,
– wykonywanie przelewów internetowych,
– wykonywanie przelewów QR,
– zakładanie i likwidowanie lokat,
– zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną.

Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej