Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego gospodarstwa rolnego lub firmy.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

•możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:

1) zakupem nowych lub używanych środków trwałych

2) zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością

3) spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku

4) wykupem środków trwałych z leasingu

•warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

•niski negocjowany wkład własny

•długi okres kredytowania – nawet do 25 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

Kredyt Inwestycyjny „Nowy Grunt”

Kredyt inwestycyjny „Nowy Grunt” to możliwość finansowania nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta w postaci zakupu ziemi.

Kredyt inwestycyjny „Nowy Grunt” udzielany może być na refinansowanie  nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na wyżej opisany cel do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny Nowy Grunt zyskujesz:

•niski negocjowany wkład własny

•długi okres kredytowania – nawet do 15 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

Kredyt Inwestycyjny Szybka Inwestycja

Kredyt inwestycyjny Szybka Inwestycja to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny Szybka Inwestycja zyskujesz:

•możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:

 1. przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 2. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
 3. zakupu ziemi,
 4. zakupu lub budowy nieruchomości,
 5. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 6. przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 7. modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 8. zakupu udziałów lub akcji;
 9. innych nakładów m.in.:
 10. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 11. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
 12. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
 13. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

•warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

•niski negocjowany wkład własny

•atrakcyjne oprocentowanie

•okres kredytowania – do 5 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•możliwość bezprowizyjnej, przedterminowej spłaty całości lub części kredytu

Kredyt Inwestycyjny Szybka Inwestycja

Kredyt inwestycyjny Szybka Inwestycja to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny Szybka Inwestycja zyskujesz:

•możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:

 1. przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 2. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
 3. zakupu ziemi,
 4. zakupu lub budowy nieruchomości,
 5. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 6. przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 7. modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 8. zakupu udziałów lub akcji;
 9. innych nakładów m.in.:
 10. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 11. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
 12. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
 13. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

•warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

•niski negocjowany wkład własny

•atrakcyjne oprocentowanie

•okres kredytowania – do 5 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•możliwość bezprowizyjnej, przedterminowej spłaty całości lub części kredytu

Kredyt Inwestycyjny Szybka Inwestycja AGRO

Kredyt inwestycyjny Szybka Inwestycja AGRO to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego gospodarstwa rolnego.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny Szybka Inwestycja AGRO zyskujesz:

•możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:

 1. przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 2. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu (nie starszych niż 10 lat),
 3. zakupu ziemi,
 4. zakupu lub budowy nieruchomości,
 5. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
 6. przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
 7. modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
 8. zakupu udziałów lub akcji;
 9. innych nakładów m.in.:
 10. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 11. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
 12. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
 13. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.

•warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

•niski negocjowany wkład własny

•atrakcyjne oprocentowanie

•okres kredytowania – do 15 lat

•okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

•możliwość bezprowizyjnej, przedterminowej spłaty całości lub części kredytu

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

Korzystając z Kredytu pomostowego zyskujesz:

 • możliwość udzielenia kredytu na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również na sfinansowanie VAT
 • akceptowanie wzorów dokumentów obowiązujących w instytucji przyznającej wsparcie
 • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
 • zagwarantowanie długiego okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
 • możliwość sfinansowania nawet do 100% wartości przedsięwzięcia
 • udzielany na okres do 15 lat z okresem realizacji inwestycji do 5 lat
 • zminimalizowanie formalności dokumentacyjnych na etapie składania wniosku kredytowego, aby zapewnić maksymalny komfort ubiegania się o dotacje unijne na inwestycje

Kredyt Wspólny Remont

Kredyt Wspólny Remont to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla potrzeb wspólnot mieszkaniowych, przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z remontem i modernizacją nieruchomości wspólnej.

Wybierając Kredyt Wspólny Remont zyskujesz:

kwota kredytu już od 10 000 złotych

długi okres kredytowania do 20 lat

możliwość finansowania do 100% inwestycji

możliwość uzyskania karencji w spłacie kredytu

zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych

możliwość finansowania inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich