Dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących okazjonalnie skorzystać z produktów dewizowych oferujemy:

– zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku,

– szybką i bezpieczną realizację przekazów do większości krajów świata dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT,

– przelew SEPA jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA,

– indywidualne negocjowanie kursów walut – przy kwotach od równowartości 20000 zł.