Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Limes Banku Spółdzielczym lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Wybierając Kredytową Linię Hipoteczną zyskujesz:

•możliwość otrzymania kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością

•wysoką kwotę kredytu

•wygodny sposób dostępu do kapitału, bez konieczności przedstawiania biznesplanu i prognoz finansowych •długi okres kredytowania do 25 lat