Polityka prywatności Aplikacji Mobilnej:

 1. Aplikacja mobilna „Limes Bank” została wyprodukowana dla Klientów Limes Banku Spółdzielczego. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku z urządzenia mobilnego.
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 3. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  a. komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
  b. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  pamięci,
  komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  informacji o lokalizacji,
  aparatu fotograficznego,
  danych kontaktów.
 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 5. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 6. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.