Wakacje kredytowe

Szanowni Państwo,
Limes Bank Spółdzielczy informuje, że od 1 kwietnia 2020 r., przyjmuje wnioski Klientów o odroczenie płatności rat kapitałowych. Zastosowanie tzw. wakacji kredytowych będzie miało zastosowanie do Klientów, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemii koronawirsa.
Odroczenie spłaty rat będzie możliwe na okres do 6 miesięcy. Prosimy o składanie wniosków przed terminem wymagalności rat i odsetek.


Wnioski wraz z uzasadnieniem należy wysłać mailem na adres:
kredyty-epidemia@limesbank.pl, pocztą tradycyjną na adres Limes Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 1, 06-330 Chorzele lub złożyć osobiście w placówce Banku.
Ponadto, informujemy, że w przypadku wypracowania przez władze państwowe jednolitych rozwiązań wnioski złożone do Banku przed tym faktem będziemy realizować według wprowadzonych rozwiązań.
Najważniejsze informacje:
• „Wakacje kredytowe” oznaczają zawieszenie spłaty części kapitałowej raty. Oznacza to, że nadal będą Państwo musieli spłacać co miesiąc odsetki.
• Z wakacji kredytowych może skorzystać Klient u którego kredyty są spłacane terminowo tj.: nie mają opóźnień w spłacie na dzień realizacji wniosku.
• Istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych – do maksymalnie 6 miesięcy , pod warunkiem złożenia wniosku o wakacje kredytowe.
• Za zawieszenie spłaty Bank nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty.
• Kredytobiorca może złożyć wniosek przez:
1) wysłanie wydrukowanego i podpisanego wniosku do Banku na adres: Limes Bank Spółdzielczy ul. Żabia 1, 06-330 Chorzele (wniosek do pobrania na naszej stronie www.limesbank.pl),
2) przesłanie skanu podpisanego wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: kredyty-epidemia@limesbank.pl (wniosek do pobrania na naszej stronie www.limesbank.pl),
3) osobiście w dowolnej placówce Banku
• Wniosek należy złożyć nie później niż 7 dni roboczych przed terminem spłaty raty – niedotrzymanie tego terminu spowoduje zawieszenie spłaty raty dopiero w kolejnym miesiącu.
• We wniosku należy uzasadnić, w jaki sposób epidemia wpłynęła na zmniejszenie Państwa dochodu.
• Do czasu otrzymania potwierdzenia z Banku o przyjęciu i realizacji wniosku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty raty kapitałowo-odsetkowej wg. aktualnego harmonogramu.
• Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, bez zbędnej zwłoki . Analiza i realizacja wniosków kredytowych, ze względu na ich dużą liczbę może potrwać kilka dni, prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Limes Bank

Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności Banku oraz o plikach Cookies używanych przez witrynę. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close